برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا به کار برده می شود. انتخاب نامی مناسب برای برند ، از اساسی ترین اقدامات اولیه ی  ثبت برند است.

پیش از ثبت هر برندی ابتدا باید ببینید آن برند در طبقه ( زمینه ) فعالیتی که مد نظر شماست قبلاَ ثبت شده است یا نه. چنانچه برندی قبلاَ به ثبت رسیده باشد دیگر قابلیت ثبت را ندارد. بدین منظور،جهت پیشگیری از رد برند پیشنهادی، قبل از ثبت می بایست از برند مورد نظر استعلام گرفت. شایان ذکر است ، جهت استعلام نام برند درخواستی خود،می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید تا بتوانید با اطمینان خاطر نسبت به ثبت برند اقدام نمایید.
پس از انتخاب نام برند، می بایست نسبت به ثبت اظهارنامه الکترونیکی برند به نشانی http://iripo.ssaa.ir  اقدام گردد. بر اساس مفاد تعهدی که در شروع فرآیند ثبت اظهارنامه تعهد می نمایید سیستم به صورت اتوماتیک مواعد قانونی را لحاظ نموده و حسب مورد نسبت به صدور ابلاغیه عمل می نماید.
مراحل ثبت برند در سامانه به شرح ذیل است :

    انتخاب نوع اظهار نامه
    وارد نمودن مشخصات کامل متقاضی برند.
      بارگذاری مدارک

پس از ثبت و ارسال اظهارنامه یک رمز 5 رقمی به شماره همراه متقاضی ارسال می گردد که با استفاده از این رمز و شماره اظهارنامه می توان نسبت به روند ثبت برند در سامانه مطلع گردید. پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است. نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد ذیل خواهد بود :
الف- ابلاغیه رفع نقص :
حالتی است که در آن مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد.
ب- ابلاغیه رد اظهارنامه :
حالتی است که در عنوان و یا تصویر علامت الزامات قانونی رعایت نشده باشد، یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاَ به نام شخص دیگری ثبت شده باشد.
ج- ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه :
حالتی است که بخشی از کالاها و یا خدمات به دلیل بند فوق قابل ثبت نمی باشد.
د- آگهی نوبت اول ( آگهی تقاضای ثبت ) :
حالتی است که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی شما تصمیم به ثبت علامت می گیرد که در این صورت می بایست نسبت به ارائه فیزیکی مدارکی که در اظهارنامه اولیه بارگذاری شده اند اقدام نمود.
بعد از آگهی نوبت اول و تنظیم و تکمیل مدارک و ارائه آن ها به اداره مالکیت معنوی می بایست به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمایید.  ( تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفاَ از طریق همین سامانه قابل پرداخت است).
علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت سی و یک روز از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.
چند نکته :
- بررسی اظهارنامه صرفاَ بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد. لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.
- تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه صرفاَ از طریق همین سامانه بخش ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید ، انتقال و ...) امکان پذیر است.